11-5 Update: Tennis en het coronavirus

Beste leden,

Zoals u weet hebben we een vreemde en moeilijke tijd achter de rug.

Een onzekere tijd ook voor velen. Gezien het menselijk leed achter deze crisis lijkt de tennisvereniging wat minder belangrijk, maar uiteindelijk moest de situatie toch in de gaten gehouden worden en had het bestuur belangrijke beslissingen te nemen.

Zo hebben we de situatie eerst maar even afgewacht alvorens we de contributie gingen innen. Toen de versoepelingen zich aan leken te dienen hebben we besloten tot het innen over te gaan. Gelukkig bleken de voorspellingen uit te komen en kan er vanaf maandag 11 mei a.s. onder strikte voorwaarden weer door iedereen getennist worden.

Wij hebben we in de afgelopen weken ook moeten nadenken over het voorjaarsonderhoud, thuisblijven of toch maar aan het werk?
We hebben voor het laatste gekozen en dat loont zich nu, de banen liggen er goed bij.

Ten tijde van schrijven van dit bericht worden de protocollen en richtlijnen nog opgesteld in samenwerking met de KNLTB, NOC*NSF en de gemeente. De belangrijkste voorschriften zullen worden opgehangen bij het clubgebouw. Het bestuur verzoekt u met klem zich aan die regels te houden. Bij het niet naleven hiervan, kan de club een fikse boete worden opgelegd.

LET OP!!!! Deze boete wordt op de desbetreffende speler(s) verhaald!!!!

Daarnaast blijft de kantine tot nader order gesloten, de douche/toiletruimtes mogen alleen worden gebruikt in noodgevallen zoals oa. ernstige blessures.

Nadere informatie volgt nog, maar voor nu volsta ik met u allen een sportief tennisseizoen toe te wensen en bovenal een goede gezondheid!

Hans Wilmink

Voorzitter