Deprecated: Optional parameter $pophelp declared before required parameter $event is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.tvdiever.nl/textpattern/lib/txplib_html.php on line 1389
TV Diever ~ waar sport èn plezier elkaar treffen

Wat zijn de contributietarieven voor 2022?

De algemene ledenvergadering (ALV) heeft dit jaar ingestemd met een contributieverhoging. Die verhoging was nodig om een sluitende begroting te kunnen maken, ook in de toekomst. Er zijn een aantal noodzakelijke investeringen (o.a. verwarmingsketel, clubhuis, ledverlichting) die gedaan moeten worden. Ook de energiekosten zullen substantieel stijgen. Op dit moment is er te weinig eigen vermogen om al die investeringen te kunnen doen.

Voor nieuwe leden is er een speciale actie. Voor de overige leden gelden per 03-03-2022 deze tarieven:

Lidmaatschap Bedrag
Senior € 125,-
Studentenlid € 75,-
Junior 11-18jaar € 75,-
Junior t/m 10 jaar € 50,-
Familie familiekorting* € 50,-
Overig lid € 55,-
Donateur € 7,50
Zomerlid senior € 50,-
Zomerlid junior € 25,-

* Familiekorting: 3 personen of meer lid, waarvan 1 regulier seniorlid

Vol tarief bij aanmelding tot 1 juli, daarna 50% korting bij aanmelding tussen 1 juli en 1 oktober. Aanmelden na 1 oktober 75% korting.