Regels voor een goed verloop van de lessen

Om alles goed te laten verlopen tijdens de lessen, zijn er een aantal regels:

Lesreglement

 • Een lesuur duurt 60 minuten waarvan 50 minuten les, een half lesuur duurt 30 minuten waarvan 25 minuten les. De overige tijd kan worden besteed aan inspelen en overige factoren die de trainer moet doen.
 • Er kan alleen gelest worden door (aspirant)leden van de vereniging.
 • In de week voorafgaand aan de eerste trainingsweek ontvangt de leerling van de tennisleraar per e-mail of telefonisch bericht over de lestijden en de groepsindeling.
 • De tarieven kunnen wijzigen met de aangegeven tarieven. Dit heeft te maken met wijziging groepsgrootte.
 • Zonder bericht van de leraar gaat de les altijd door. In geval van blessures of ziekte van de leerling vindt geen restitutie van lesgeld plaats. In dat geval mag de leerling zich in overleg met de leraar voor de resterende lesperiode wel laten vervangen door iemand anders.
 • Als lessen uitvallen door afwezigheid of ziekte van de leraar wordt er voor een vervangende leraar gezorgd of zal in overleg met de leerling een alternatieve datum vastgesteld worden.
 • Tijdens de (basis)schoolvakanties en op feestdagen wordt geen les gegeven. Indien het echter noodzakelijk is om aan het overeengekomen aantal lessen te komen, kan in overleg met de leerling worden uitgeweken naar een tijdstip in een (basis)schoolvakantie.
 • Per periode is de 1e regenles voor rekening van de leerling. Overige regenlessen worden ingehaald. Onder regenles wordt verstaan onwerkbaar weer en/of onbespeelbare banen, dit ter beoordeling van de leraar.
 • In verband met mogelijke regenlessen zullen aan het einde van iedere periode één of meer inhaallessen worden gepland. Mocht een les uitvallen door onwerkbaar weer en/of onbespeelbare banen dan zal de leraar de leerling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • De leraar is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelopen blessures/diefstal.
 • De leraar verzorgt de ballen en eventueel ander lesmateriaal.
 • Lestarieven zijn inclusief BTW.
 • Bij overige zaken beslist de trainer in overleg met het bestuur.
Ballen rapen tijdens de tennisles van Mark Cossee
Ook ballen rapen hoort bij een tennisles