Deprecated: Optional parameter $pophelp declared before required parameter $event is implicitly treated as a required parameter in /home/public/sites/www.tvdiever.nl/textpattern/lib/txplib_html.php on line 1389
TV Diever ~ waar sport èn plezier elkaar treffen

Alles over lidmaatschap

Tennissen bij TV Diever?

TV Diever is een gezellige tennisvereniging voor jong en oud. Ben je op zoek naar een vereniging om ontspannen een balletje te slaan of wil je liever intensief sporten, met of zonder training, je bent bij TV Diever aan het goede adres. Meld je aan als lid door het inschrijfformulier te downloaden en deze vervolgens ingevuld met een recente foto te sturen naar Johannes Dongstra, Dwarsdrift 9, 7981AP Diever.

Contributie 2022

Men wordt senior in het kalenderjaar waarop de 18-jarige leeftijd wordt bereikt. Of word je in 2022 18 jaar, dan betaal je in 2022 de seniorencontributie. Voor het betalen wordt gebruik gemaakt van een automatische incasso. Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd toestemming te verlenen om de club eenmalig te machtigen het contributiegeld van uw rekening af te schrijven.

Lidmaatschap Leeftijd Bedrag
Junioren tot 10 jaar € 50,-
Junioren 11 – 17 jaar € 75,-
Senioren vanaf 18 jaar € 125,-

Introducees

Wil je een keer met iemand die geen lid is op onze baan spelen? Dat kan. Leden kunnen niet-leden introduceren. Introducees betalen € 2,50 per keer, te voldoen via pinbetaling (in kantine) of overmaken naar NL11RABO0313751692 t.n.v. Tennisvereniging Diever, als de kantine gesloten is.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Sinds 16 maart 2020 is de gemeente Westerveld aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum. Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente Westerveld vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen ze actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.

Deelnemers moeten minimaal 25% zelf betalen en het maximaal aan te vragen bedrag is voor een jaar € 300,- Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met Kim ten Klooster, beweegcoach van de gemeente Westerveld: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl. Of kijk op Facebook voor meer informatie.

Jeugdsportfonds

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Een van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is voor sport een bedrag van maximaal € 225,- per kind per jaar beschikbaar. Voor cultuur wordt op jaarbasis maximaal € 425,- vergoedt. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

Ouder-Kindpas

Uw kind is lid van TV Diever, maar u niet? Om toch samen met uw kind de baan op te kunnen voor een potje tennis bieden wij de ouder-kind pas aan. Voor het luttele bedrag van € 25,- kan er een ouder-kind pas worden gekocht zodat u samen met uw kind kunt gaan tennissen. Met deze pas mag u alléén met uw kind(eren) tennissen. Trek dan wel echte tennisschoenen aan, dat is verplicht op onze gravelbanen. U kunt met deze pas dus niet als ouders onderling gaan tennissen of met andere leden tennissen.

Wilt u gebruik maken van deze pas? Download het inschrijfformulier en verstuur dit vervolgens ingevuld en met een recente foto naar Johannes Dongstra, Dwarsdrift 9, 7981 AP Diever. Of breng het langs, dat mag ook.

Ledenpas

In geval van verlies, diefstal of ernstige beschadiging kan een nieuwe ledenpas worden aangevraagd bij de ledenadministratie. De kosten van een duplicaatpas bedragen ca. € 7,50.

Sleutels

Om toegang te verkrijgen tot het park heeft men een sleutel nodig. Met deze sleutel kan het toegangshek geopend worden, evenals de deur naar de kleedkamers. Een sleutel is verkrijgbaar bij Johannes Dongstra.

Voor vragen m.b.t. het lidmaatschap en/of het verkrijgen van een sleutel kunt u contact opnemen met Johannes Dongstra via 0521-591033 of via jdongstra@ziggo.nl. Beëindigen van het lidmaatschap altijd vóór 1 december.