Lid worden

Tennissen bij TV Diever?

TV Diever is een gezellige tennisvereniging voor jong en oud. Ben je op zoek naar een vereniging om ontspannen een balletje te slaan of wil je liever intensief sporten, met of zonder training, je bent bij TV Diever aan het goede adres. En het leuke is: er is nu een mooie actie!

Senioren krijgen het eerste jaar maar liefst € 50,- korting op hun lidmaatschap. Daardoor kun je het eerste jaar het hele seizoen al voor € 90,-  spelen. Voor de twijfelaars is er ook nog een andere aanbieding: zonder lid te worden kun je twee privélessen krijgen van onze enthousiaste trainer voor € 10,- per les. Daarna beslis je of je lid wilt worden.

Junioren kunnen twee lessen gratis volgen voor ze lid worden.  Ook voor hen hebben we daarna een mooie aanbieding: het eerste jaar lidmaatschap is gratis, als ze zich opgeven voor een pakket van 12 lessen  bij onze trainer.  Zo leren ze de kneepjes van het vak en kunnen ze de hele week op de baan oefenen. Lekker buiten met vriendjes en vriendinnetjes een balletje slaan.

Zie voor de tarieven onder Vereniging > Tarieven

Aanmelden kan door het inschrijfformulier te downloaden en dit vervolgens ingevuld met een recente foto te sturen naar: Johannes Dongstra, Dwarsdrift 9, 7981AP Diever.

Download het formulier

Contributie 2023

Men wordt senior in het kalenderjaar waarop de 18-jarige leeftijd wordt bereikt. Of word je in 2022 18 jaar, dan betaal je in 2022 de seniorencontributie. Voor het betalen wordt gebruik gemaakt van een automatische incasso. Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd toestemming te verlenen om de club eenmalig te machtigen het contributiegeld van uw rekening af te schrijven.

Voor tarieven zie onder:  Vereniging > Tarieven

Introducees

Wil je een keer met iemand die geen lid is op onze baan spelen? Dat kan. Leden kunnen niet-leden introduceren. Introducees betalen € 2,50 per keer, te voldoen via pinbetaling (in kantine) of overmaken naar NL11RABO0313751692 t.n.v. Tennisvereniging Diever, als de kantine gesloten is.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Sinds 16 maart 2020 is de gemeente Westerveld aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen die leven rond het bestaansminimum. Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby als schilderen, theater of beeldende kunst heeft een bewezen positief effect op de gezondheid.

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland heeft geen geld voor sport of een culturele hobby. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport & Cultuur in het leven geroepen. De gemeente Westerveld vindt deelnemen aan sport en culturele activiteiten erg belangrijk. Door aan te haken bij het Volwassenenfonds dragen ze actief bij aan een gezond en gelukkig leven van de inwoners van onze gemeente.

Deelnemers moeten minimaal 25% zelf betalen en het maximaal aan te vragen bedrag is voor een jaar € 300,- Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met Kim ten Klooster, beweegcoach van de gemeente Westerveld: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl. Of kijk op Facebook voor meer informatie.

Jeugdsportfonds

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Een van deze regelingen is het Jeugdfonds sport & cultuur. Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is voor sport een bedrag van maximaal € 225,- per kind per jaar beschikbaar. Voor cultuur wordt op jaarbasis maximaal € 425,- vergoed. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende seizoen plaats te vinden. Dan kan per e-mail via jdongstra@ziggo.nl. Schriftelijk kan ook en dan naar hetzelfde adres als hierboven.

Ledenpas

In geval van verlies, diefstal of ernstige beschadiging kan een nieuwe ledenpas worden aangevraagd bij de ledenadministratie. De kosten van een duplicaatpas bedragen ca. € 7,50.

Sleutels

Om toegang te verkrijgen tot het park heeft men een sleutel nodig. Met deze sleutel kan het toegangshek geopend worden, evenals de deur naar de kleedkamers. Een sleutel is verkrijgbaar bij Johannes Dongstra.

Voor vragen m.b.t. het lidmaatschap en/of het verkrijgen van een sleutel kunt u contact opnemen met Johannes Dongstra via 0521-591033 of via jdongstra@ziggo.nl. Beëindigen van het lidmaatschap altijd vóór 1 december.