Nieuws

Baanonderhoud met de ‘Losser-methode’

Dit is een nagenoeg volledig gemechaniseerde onderhoudsmethode die zowel in tijd als geld veel winst oplevert. Daarnaast zorgt deze gemechaniseerde methode, voor een consistentere kwaliteit van onderhoud.

De KNLTB heeft deze methode de afgelopen jaren met zeer veel interesse gevolgd en is inmiddels overtuigd van de kwaliteit van deze methode en de te behalen winst. De resultaten zijn veel beter dan bij handmatig onderhoud. Daarom heeft de bond de Losser-methode aangewezen als de (op dit moment) meest gewenste methode voor het onderhoud van gravelbanen. Voor de tennissport is het behoud en de aanleg van gravelbanen van groot belang en met deze methode is het onderhoud makkelijker, sneller en efficiënter geworden.

Ook TV Diever is overgestapt op deze methode en heeft daarvoor enkele noodzakelijke investeringen gedaan, waaronder een zogenaamde gravelschaaf met diepte-instelling. Hans Wilmink heeft dankzij het prachtige weer deze week al flink kunnen oefenen en is tevreden.

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst met deze methode gewerkt en het resultaat mocht er zijn. De banen lagen er het gehele jaar prima bij. Wij hopen dan ook, dat na de enorme inzet van Hans Wilmink, wij dit jaar wederom over zeer goede banen kunnen beschikken.

 

De toplaag van de gravelbanen worden eraf geschraapt.

Met een handel kan je al rijdend hoopjes gravel maken die vervolgens eenvoudig met een schep en kruiwagen zijn af te voeren.